Druk nr 118  z projektem uchwały wpłynął dziś przed południem do Sejmu. W imieniu wnioskodawców, posłów KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy, występuje Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe-Trzecia Droga.

Autorzy projektu wnoszą o uchylenie trzech uchwał Sejmu w sprawie wyboru członków tzw. neo-KRS. Powołując się na wyroki Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stwierdzają, że uchwały Sejmu z 6 marca 2018 r. , z 20 maja 2021 r. oraz z 12 maja 2022 r. "zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP".

„Nareszcie. Czekaliśmy na to 5,5 roku. Projekt uchwały w sprawie nielegalnej neoKRS wpłynął do Sejmu. Wg projektu obecny kształt tego kluczowego gremium jest ”niekonstytucyjny„, a zasiadające w nim osoby mają ”niezwłocznie zaprzestać swojej działalności”." - napisał na platformie X mec. Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy.

Czytaj więcej

Tomasz Pietryga: Jest projekt uchwały. Jak Tusk chce odbić KRS

Czytaj więcej

Premier dał mu misję przywrócenia praworządności. Co może zrobić Adam Bodnar