Kolejna decyzja ministra Bodnara. Chodzi o neosędziów i hierarchię aktów prawnych

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar szybko przystąpił do pracy nad powierzonym sobie wymiarem sprawiedliwości - do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra, który dotyczy zmian w regulaminie urzędowania sędziów.

Publikacja: 16.12.2023 09:25

Kolejna decyzja ministra Bodnara. Chodzi o neosędziów i hierarchię aktów prawnych

Foto: PAP/Piotr Nowak

Zgodnie z projektem wnioski o wyłączenie sędziego ze względu na jego sposób powołania na stanowisko sędziego nie będą mogły być rozpatrywane przez sędziów powołanych w ten sam sposób. W tym przypadku Adam Bodnar odniósł się do kwestii wyłączania z rozpraw tzw. neosędziów, którzy zostali sędziami po sprzecznym z konstytucją wyborze przez Krajową Radę Sądownictwa. Nieprawidłowość tych powołań wielokrotnie potwierdzały w swoich wyrokach polskiesądy, ale także trybunały europejskie. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Rada utraciła swoją niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a skład obsadzony na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 roku jest sprzeczny z art. 187 konstytucji. 

Jak minister wskazał w uzasadnieniu do projektu, zmiany mają zapewnić ochronę obywateli i ich prawwa do niezależnego oraz bezstronnego sądu w okresie przejściowym, „poprzedzającym przywrócenie pełnej zgodności ustaw z polską Konstytucją i standardami międzynarodowymi". 

Druga ze zmian dotyczy obowiązku uwzlęgniania i bezpośredniego stosowania prawa unijnego oraz międzynarodowego, którym Polska jest związana przez sędziów w czasie orzekania. Ma to niejako „przypomnieć” konstytucyjną hierarchię aktów prawnych, która obowiązuje i jest wiążąca dla sędziów i obywateli. 

Jak wskazano w komunikacie Ministerstwa, rozporządzenie jest pierwszym krokiem w stronę przywracania standardów i praworządności w polskim sądownictwie. 

Są jednak głosy, które wprost sprzeciwiają się zmianom — Kamil Zaradkiewicz, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy pomocy mediów społecznościowych przekazał iż projekt jest „oczywiście i jawnie niekonstytucyjny. W razie wejścia w życie każdy sędzia obowiązany jest ignorować te przepisy.”

Datę wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. 

Czytaj więcej

Adam Bodnar, nowy minister sprawiedliwości. To on ma przywrócić rządy prawa
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność