Minister sprawiedliwości wysłał właśnie do Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, w którym ustala nowe stawki pensji dla asystentów sędziowskich. Dotychczasowe widełki: od 2675 zł do 3824 zł, zostaną zastąpione kwotami od 3000 zł do 4200 zł. Dzięki podwyżce przeciętny wzrost pensji na etacie asystenckim wyniesie 350 zł. Za sprawą nowych kwot przeciętne wynagrodzenie pracowników sądów powszechnych sięgnie 3476 zł. Zmiany dotyczą blisko 4 tys. asystentów w sądach powszechnych w całym kraju. O wyższe pensje asystenci upominali się od kilku lat.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne