Te obowiązki będzie wykonywał jednoosobowo Wiesław Kozielewicz, sędzia z Izby Karnej, szef szef wydziały w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Inne napływające do niej sprawy będą przydzielane według kolejności wpływu pozostałym skierowanym na czas przejściowy przez I prezes SN do tej Izby sędziów, a są to Dariusz Kala, Małgorzata Wąsek-Wiaderek i Marek Siwek z Izby Karnej oraz Krzysztof Wiak z Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN (trzech ze starego a dwóch nowego nadania).

Czytaj więcej

Koniec Izby Dyscyplinarnej. Co się zmienia w Sądzie Najwyższym

Natomiast budzące duże zainteresowanie sprawy w których w ramach tzw. zabezpieczeń ID orzekła zawieszenie sędziego w czynnościach, obniżyła mu wynagrodzenia lub uchyliła immunitet, które nowa Izba ma rozpatrywać na pierwszym swoim posiedzeniu w sprawie, ruszą dopiero we wrześniu gdyż dopiero wtedy I prezes SN ma wyznaczać trzyosobowe składy.

Tu się pojawia pytanie czy do tego czasu nie zostanie skompletowany stały skład

nowej Izby na pięcioletnią kadencję, gdyż zacznie się ono w połowie sierpnia i może potrwać do września. Najpierw z całego ponad 90 osobowego SN ma być wylosowanych 33 sędziów z których prezydent wskaże 11 do dyscyplinarek. W piątek prezydent opublikował nowy Regulamin SN, który reguluje szczegóły tego losowania.

Już w piątek I prezes SN zaczęła wręczać lub wysyłać każdemu z 11 sędziów byłej ID propozycje orzekania w którejś z czterech izb SN, kierując się racjonalnym wykorzystaniem kadr, i doświadczeniem zawodowym sędziego, a oni mają siedem dni na decyzję czy pozostać w SN czy przejść w stan spoczynku.

Ale uporanie się z tym kwestiami nie gwarantuje, że wszystkie dyscyplinarki ruszą z kopyta we wrześniu, gdyż ich uczestnicy mogą skorzystać z nowego narzędzia swego rodzaju weryfikacji sędziów, tj. testu niezależności sędziego, z uwzględnieniem okoliczności jego powołania - takie zarzuty pojawiają się w praktyce ównie wobec nowych dziów. Test wymagana losowania sędziów do jego przeprowadzenia, a wcześniej poinformowania stron postępowania czy chcą z niego skorzystać. Nowy Regulamin zawiera tryb losowania sędziów prowadzących ten test.

Aleksander Stępkowski, sędzia i rzecznik SN powiedział podczas piątkowej prezentacji stanu wdrażania nowej ustawy, że od dawana kierownictwo SN się do tego przygotowywało, co się zaś tyczy testu, to same zastrzeżenia do sędziego nie wystarczą, muszą one być one wykazane. Natomiast sędzia Kozielewicz powiedział, że jest dobrej myśli, że wprowadzana ustawa rozwiąże problem dyscyplinarek sędziowskich i będzie krokiem do rozwiązywania kolejnych jakie tropią sądownictwo, zwłaszcza zastrzeżeń do KRS.