W Ministerstwie Sprawiedliwości nie powstaje na razie ustawa dekomunizacyjna dla sędziów – dowiedziała się „Rz". Niewykluczone jednak, że takie przepisy będą przygotowane. Trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości wystąpiło z interpelacją do Zbigniewa Ziobry. Przypominają, że od przemiany ustrojowej w Polsce minęło przeszło ćwierć wieku, a do dziś nie przeprowadzono niezbędnej dekomunizacji bardzo ważnej części polskiego wymiaru sprawiedliwości: sędziów. Posłowie pytają więc ministra, czy uważa za zasadne przeprowadzenie dekomunizacji środowisk sędziowskich w Polsce. Czy rząd planuje takie działania oraz czy zasadne jest wprowadzenie oświadczeń majątkowych sędziów.

Odpowiedzi udzielił Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

– Sędziowie (oraz osoby ubiegające się o stanowiska sędziowskie) urodzeni do 10 maja 1972 r. składali oświadczenia dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami od 22 lipca 1944 r. do 10 maja 1990 r., a te były badane pod kątem zgodności z prawdą przez sąd lustracyjny – przypomina wiceminister. I dodaje, że stwierdzenie przez sąd niezgodności z prawdą takiego oświadczenia jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu.

Piebiak przytacza też dane statystyczne. I tak, na podstawie ustawy z grudnia 1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944–1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej, toczyły się postępowania w stosunku do 48 sędziów. W 42 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania o sprzeniewierzenie się niezawisłości sędziowskiej, w pięciu postępowanie umorzono, w jednej wymierzono karę wydalenia ze służby sędziowskiej.

– Na ogólną liczbę 9958 sędziów sądów powszechnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych – prawie 44 proc. (4376) to urodzeni po 1972 r., a tylko 25 proc. ogółu sędziów (2578) urodziło się przed 1964 r., czyli w 1989 r. ukończyli 25 lat i mogli pracować zawodowo – podaje wiceminister w odpowiedzi. Przypomina też posłom, że sędziowie już dziś składają oświadczenia majątkowe, a wkrótce (projekt jest już w RCL) ich oświadczenia będą jawne.