- Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw i wolności obywateli, podstawa państwa prawa, a także gwarancja stabilności gospodarczej Polski - czytamy na stronie SSP Iustitia.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym w środowisku sędziowskim postulatom powszechnej debaty na temat sądownictwa, zagrożeń dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów - Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowili zwołać na 3 września 2016r. Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Kongres odbędzie się w Warszawie w Sali Koncertowej znajdującej się w Pałacu Kultury i Nauki na VI piętrze.

Głównymi tematami Kongresu będą:

- sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie;

- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy

- Prawo o prokuraturze;

- niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego;

- ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału;

- projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

- Apelujemy do wszystkich sędziów, niezależnie od tego czy są członkami w/w stowarzyszeń, czy są w czynnej służbie, w stanie spoczynku, czy na delegacji o uczestnictwo w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich - informują sędziowie.

Zgłoszenia do udziału w Kongresie należy kierować na adres mailowy: kongres.sedziow@iustitia.pl. Uprzejmie prosimy o to, by w zgłoszeniu zawarte były: imię, nazwisko, sąd. Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, choć postaramy się by wszyscy zainteresowani mogli wziąć w nim udział.

Dalsze szczegółowe informacje będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Kongresu: http://iustitia.pl/kongres-sedziow.