Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie noweli ustawy o skardze na przewlekłe postępowania i ustawy sędziowskiej. Wprowadza ona jawność oświadczeń majątkowych sędziów. Będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Składając fałszywe oświadczenie, sędzia narazi się na karę do ośmiu lat więzienia. Wydłuża się też okres, w którym będzie można wszcząć postępowanie wobec sędziego, z trzech do pięciu lat od chwili popełnienia czynu. Dłuższy będzie także termin przedawnienia dyscyplinarnego – wzrośnie z pięciu do ośmiu lat.

Nowela przewiduje również nową karę dyscyplinarną dla sędziów: finansową. Ministerstwo chce obcinać sędziom pensje od 5 do 15 proc. Kara ma trwać od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Zmienić się też mają zasady dotyczące przewlekłości postępowań. Państwo ma płacić obywatelom dotkniętym opieszałością rekompensaty od 2 tys. do 20 tys. zł.