Szanowni Czytelnicy,

po trzech miesiącach publikacji nowego dodatku „Sądy i prokuratura" już wiemy, że zyskał Waszą sympatię. Otrzymaliśmy wiele ciepłych recenzji i opinii o nim nie tylko od sędziów i prokuratorów, do których głównie adresujemy ten dodatek, ale także od adwokatów, radców prawnych i środowisk naukowych.

Przedsięwzięcie, które traktowaliśmy do tej pory trochę jak czytelniczy test, zakończyło się najwyraźniej sukcesem, a informacja zwrotna okazała się pozytywna. Bardzo nas to cieszy. Dlatego decyzja zapadła: „Sądy i prokuratura" staną się od Nowego Roku już stałym elementem „Rzeczpospolitej". Dodatkiem, który co dwa tygodnie będzie dostępny dla wszystkich naszych prenumeratorów.

Chcemy, aby „Sądy i prokuratura" stały się ważną platformą dyskusji o szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, o reformach, zmianach i problemach całego środowiska. Oczywiście chodzi nam o dyskusję merytoryczną, pozbawioną politycznych emocji. Naszym zamierzeniem jest również, aby w toczonej na naszych łamach debacie głos zabierali wszyscy zainteresowani, bez dzielenia na gorszych i lepszych, na tych, którzy mają rację, i tych, którzy jej z definicji nie mają. Bo pluralizm poglądów i wolność dyskusji jest jedną z największych wartości każdego demokratycznego państwa, a dla nas jedyną ich granicą są radykalizmy i skrajności.

Oczywiście, dodatek chcemy ciągle rozwijać i poprawiać, dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie. W 2018 roku będzie trochę nowości, pojawią się także nowi autorzy.

Zapraszamy do merytorycznej dyskusji wszystkich, którym dobro wymiaru sprawiedliwości leży na sercu: sędziów, prokuratorów, przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także biegłych sądowych, referendarzy – to miejsce również dla nich. Niech te dyskusje się okażą ciekawe i pożyteczne.

Życzę wszystkim Szanownym Czytelnikom dobrego roku 2018 i dziękuję, że byliście razem z nami w tym, który już minął. Bądźcie z nami również w tym, który właśnie się zaczyna.