Dotychczas przewidywano, że "osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa" zostaną zaszczepione w drugim etapie szczepień przeciwko COVID-19.

Są to m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego. Należą do nich również urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

W najnowszym rozporządzeniu grupę tę przeniesiono do pierwszego etapu szczepień.

Włączenia pracowników sądów i prokuratury do pierwszego etapu szczepień przeciwko COVID-19 domagała się od premiera w styczniu NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

Czytaj także:

Jest rozporządzenie w sprawie nowych obostrzeń