Treść listu do Zbigniewa Ziobry została opublikowana na stronie internetowej Sądu Najwyższego:

Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.

W odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona. Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa, przed którą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski.

Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzoną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów (art. 31 ustawy).

I wreszcie podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro list do I prezes SN napisał we wtorek. Wezwał w nim Małgorzatę Gersdorf do niezwłocznego zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.