- Konflikt w obozie władzy wchodzi na poziom najwyższy, szkoda, że jest w tym tylko walka o wpływy (Ziobro-Manowska), a nie interes obywatela - skomentował senator.

Kwiatkowski opublikował treść stanowiska Komisji do spraw wizytacji i lustracji, w którym wnosi ona, aby KRS zarządziła przeprowadzenie lustracji w Sądzie Najwyższym.

Ma ona obejmować postępowania, w których zarządzono natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego; postępowania dyscyplinarne sędziów, w których wydano uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych.

W uzasadnieniu napisano, że "sprawy, w których sędzia został odsunięty od czynności służbowych albo zawieszony mają wyjątkowy charakter, gdyż dotykają sfery niezależności sądów i niezawisłości sędziego (...) W związku z tym, że znane są przypadki, w których sędziowie przez wiele miesięcy pozostają zawieszeni przeprowadzenie lustracji jest niezbędne celem zdiagnozowania problemów i zaproponowanie działań naprawczych na przyszłość".