Przypomnijmy, iż Akademia Leona Koźmińskiego zerwała trwającą od sześciu lat współpracę z sędzią Igorem Tuleyą. Poinformowała go, że zastosuje się do decyzji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika, który nie dał Tulei zgody na zajęcia ze studentami.

Czytaj więcej

Kolejny zakaz dla sędziego Tulei. "Nie mam zamiaru go respektować"

W środę uczelnia wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie. - Niewłaściwie zinterpretowaliśmy wydaną przez prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie decyzję. (..) Uznaliśmy, że uniemożliwia nam dalszą współpracę (..) Podtrzymujemy zainteresowanie współpracą z panem sędzią - napisano.

Czytaj więcej

Sędzia Igor Tuleya będzie wykładał. Uczelnia przyznaje się do błędu

Na tym sprawa się nie zakończyła. W piątek rektor Akademii L. Koźmińskiego - prof. Grzegorz Mazurek - wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że "w sprawie współpracy z Sędzią Igorem Tuleyą został popełniony błąd", bowiem "nie zostały zachowane zasady związane z zatrudnianiem dydaktyków w naszej Akademii". Jednocześnie poinformował, że w czwartek podjął decyzję o dymisji prof. Roberta Zielińskiego z funkcji Dziekana Kolegium Prawa.

Przypomnijmy, iż w listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei. Zawiesiła go też w czynnościach służbowych i obniżyła wynagrodzenie o 25 proc.