W marcu Trybunał Konstytucyjny już po raz dziesiąty wyznaczył nową datę rozprawy w sprawie przepisów o przedłużeniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu objęcia urzędu przez następcę.

Posłowie PiS zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją artykułu 3 ust. 6 ustawy o RPO, czyli odpowiedź na pytanie, czy Adam Bodnar może pełnić swoją funkcję aż do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika, którego wybiera Sejm w porozumieniu z Senatem. We wniosku do TK posłowie zwrócili uwagę, że kadencja zapisana w konstytucji powinna być zsynchronizowana z kadencją w ustawie, a konstytucja milczy o możliwości jej przedłużenia.

Czytaj także:

Rozprawa Trybunału Konstytucyjnego ws. przedłużonego urzędowania RPO odwołana

Sam Adam Bodnar uważa, że przepisy o Rzeczniku Praw Obywatelskich są konstytucyjne. Podobny pogląd wyraziły organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia prawnicze.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na najbliższy poniedziałek, 12 kwietnia.

Tymczasem w piątek RPO poinformował, iż wnosi o wyłączenie ze składu Julii Przyłębskiej (prezes TK). Jak czytamy na jego stronie, bezpośrednio przed wyznaczonym po raz kolejny terminem rozprawy na 25 marca 2021 r. RPO dostrzegł na stronie internetowej TK informację, że wcześniej wyznaczonego do sprawy sędziego Rafała Wojciechowskiego zamienił Bartłomiej Sochański.

Rzecznik podkreśla, że taka manipulacja składem orzekającym Trybunału Konstytucyjnego jest bezprawna, bowiem "żaden przepis ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie uprawnia do dokonywania dowolnej zmiany już wyznaczonego składu orzekającego w sprawie".

Zdaniem Adama Bodnara należy uznać, że sędzia TK Julia Przyłębska - która podjęła decyzje o ukształtowaniu składu orzekającego, działając w roli Prezesa TK – podlega wyłączeniu od udziału w rozpoznawaniu sprawy z uwagi na oczywisty brak obiektywizmu i bezstronności. - Intencją tego wniosku nie jest uniemożliwienie wyznaczenia składu orzekającego, a jedynie zapewnienie jego właściwego ukształtowania - wskazuje RPO.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ