Przypomnijmy, iż we wtorek NSA uwzględnił wnioski sędziów pretendujących do Izby Karnej Sądu Najwyższego i wstrzymał uchwałę KRS o ich nierekomendowaniu prezydentowi. Nie uzyskali oni pozytywnej oceny Krajowej Rady Sądownictwa i nie przedstawiono ich prezydentowi do nominacji.

 

W dniu 27 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał trzy kolejne wnioski osób kandydujących na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego - głosi komunikat opublikowany na stronie NSA.

Jak czytamy, w sprawie dotyczącej kandydata do Izby Dyscyplinarnej, NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Natomiast w sprawach dotyczących kandydatów do Izby Cywilnej oraz Izby Spraw Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wstrzymał wykonanie w zaskarżonej części uchwał KRS z 28 sierpnia.

- To, co postanowił teraz NSA, nie ma żadnego znaczenia dla procedury powołania przez prezydenta kandydatów na sędziów wskazanych przez KRS - skomentowała postanowienie NSA posłanka PiS, Krystyna Pawłowicz, cytowana przez portal 300polityka.pl.

Czytaj także: 

NSA po stronie 2 z 4 kandydatów na sędziów SN

NSA raczej nie wstrzyma nowych nominacji w SN