Od 21 czerwca nowe porządki w sądach. Powód? Tego dnia ma wejść w życie znowelizowany regulamin urzędowania sądów powszechnych. Jego projekt właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Co proponuje MS?

Czytaj także: Sędzia Zaradkiewicz na L4: pech czy zagrywka? - komentuje Wojciech Tumidalski

Zmian jest ponad 30. Ministerstwo Sprawiedliwości chce np. wprowadzenia zasady pierwszeństwa formy elektronicznej w korespondencji sądowej.

– Z uwagi na rzadkie w praktyce wykorzystywanie pism z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym pojawi się możliwość przesyłania skanów tradycyjnych dokumentów, co już obecnie jest praktyką w niektórych sądach – uzasadnia resort sprawiedliwości.

Ministerstwo spodziewa się, że dzięki temu forma elektroniczna zyska na popularności. Uznanie jej za priorytetową dotyczy również wewnętrznych kwestii organizacyjnych sądów. Przykład? Składanie wniosków urlopowych w formie elektronicznej. Jeśli będzie to niemożliwe, pozostanie wypisanie papierowego wniosku urlopowego. Forma elektroniczna będzie obowiązywać również w doręczaniu projektu zmiany podziału czynności, który będzie przesyłany do służbowej poczty elektronicznej konkretnego sędziego.

Resort chce także odformalizować zasady postępowania z dowodami rzeczowymi. Często są to rzeczy niewiele warte, np. zakrwawiona koszula lub pojedyncza rękawiczka. Dzięki noweli można je będzie niszczyć mniej formalnie. Jak? Wyrzucić do pojemnika na odpady bez spisywania protokołu.

Wkrótce pojawi się też możliwość zapoznawania się przez referenta z aktami sprawy czy sporządzania uzasadnień orzeczeń również poza siedzibą sądu. Interes sądu pozostałby zabezpieczony dzięki wprowadzeniu możliwości zakazu wyniesienia akt z sądu lub nakazania bezzwłocznego ich zwrotu. Kiedy? Wtedy np., gdy przemawiają za tym ważne względy (np. konieczność udostępnienia akt stronie czy ich wypożyczenia uprawnionej instytucji).

Kolejna ze zmian: wprowadzenie reguły, że gdy sędzia ma wrócić z dłuższego L4 czy urlopu, kiedy jego referat jest mniejszy niż pozostałych sędziów, będzie można mu przydzielać sprawy jeszcze przed jego powrotem.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ