- Z niepokojem i oburzeniem śledzimy wypowiedzi polityków dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów samorządowych i rzekomego fałszowania ich wyników - piszą sędziowie. Twierdzenia te, ich zdaniem, nie znajdują żadnego uzasadnienia i nie zasługują na merytoryczną polemikę.

Sędziowie twierdzą, że tego rodzaju wypowiedzi, podważające zaufanie do sędziów, to populizm będący przejawem politycznego cynizmu, o tyle jednak groźny, że podważa zaufanie do podstawowych instytucji państwa i w istocie zmierza do jego destrukcji.

- Sędziowie bez względu na rządzącą opcję polityczną są niezawiśli w orzekaniu i w swoich działaniach, również tych podejmowanych w komisjach wyborczych oraz przy rozpoznawaniu protestów wyborczych. Insynuacje dotyczące domniemanego wpływu Prezesów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego na zachowania sędziów rozpoznających protesty wyborcze są niedopuszczalne w ustach polityka, który powinien kierować się poczuciem odpowiedzialności za własne słowa i państwo - napisali w specjalnym oświadczeniu.

Na koniec zgadzają się z poglądem wyrażonym w oświadczeniu prezesów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z dnia 13 grudnia 2014 r. dotycząca wyborów samorządowych nawiązuje do najgorszych zwyczajów walki politycznej sprzed 1989 r.