Czy niekończąca się reforma sądów to dobry pomysł? Czy da się usprawnić polskie sądy?

Tematem dzisiejszego programu #RZECZoPrawie były najnowsze pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na reformę sądów. Ma ona dotyczyć m.in. przywrócenia odrębnej procedury w sprawach gospodarczych, wprowadzenia nowych opłat sądowych, czy nakładania mandatów za wykroczenia.

Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości

Mówił o powrocie odrębnej procedury w sprawach gospodarczych, wprowadzeniu opłat za uzasadnienia oraz ewentualnej zmianie ustawy o kosztach w sprawach cywilnych.

"Rozważałbym powrót odrębnej procedury w sprawach gospodarczych. Wprowadzenie jednolitej procedury cywilnej to był błąd."

"Statystyki wykazują, że sądy gospodarcze spowolniły."

"Nie da się na tych samych zasadach sądzić sporu o miedzę i sporu korporacyjnego."

"Brak opłat za uzasadnienia powoduje patologiczne sytuacje, na przykład składania wniosku o uzasadnienie, aby otrzymać darmową poradę prawną".

"Ustawa o kosztach w sprawach cywilnych wymaga całościowego przeglądu i rewizji."

"Najprostsza operacja to uwzględnienie procesów inflacyjnych."

Zobacz wideo: Piebiak w programie #RZECZoPrawie

Marek Celej, sędzia SO w Warszawie

Mówił o inflacji prawa, odejściu od procesu kontradyktoryjnego oraz o ławnikach sądowych.

"Brakuje nam pełnej stabilności. Ostatnie lata to jest permanentna zmiana we wszystkich rodzajach przepisów. Nie wiemy, które przepisy prawa trzeba stosować."

"Najlepszym przykładem jest proces kontradyktoryjny. Sytuacja dla niektórych sędziów jest dramatyczna. Część sędziów pracuje pod aktualnymi przepisami, a za moment musimy wrócić do poprzednich rozwiązań"

"Od 1997 do 2015 roku kodeks postępowania karnego był zmieniany ponad czterdzieści razy, świadczy, że nasze państwo permanentnie szuka złotego środka"

"Można było dać jeszcze szansę procesowi kontradyktoryjnemu."

"Ławnicy w sądach rejonowych de facto nie funkcjonują. Nie ma bowiem rodzaju przestępstwa, w którego osądzaniu braliby udział."

Zobacz wideo: Celej w programie #RZECZoPrawie

Marek Domagalski, "Rzeczpospolita"

Mówił o potrzebie fundamentalnych zmian w sądownictwie, ilości sędziów oraz o ponownym połączeniu funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości”.

"Sądownictwo jest tym segmentem życia społecznego, który musi być bezwzględnie zreformowany."

"Za sprawny wymiar sprawiedliwości, za prostą ścieżkę dochodzenia sprawiedliwości odpowiada Minister, który powinien ustalić priorytety. Nie można bowiem porównywać sprawy o mandat za przekroczenie prędkości o 10 km ze sprawami o miliony złotych jak Amber Gold. Temida powinna się skupić na sprawach ważniejszych"

"Mamy za dużo sędziów. Powinna być ich znacznie mniej. Mamy dużo asystentów sędziów, którzy de facto piszą projekty orzeczeń, tylko ich nie podpisują. Są też referendarze sądowi, którzy wydają orzeczenia"

"Dobrze, że prokuratura wraca do ministerstwa. Liniowy prokurator to śledczy, który ma lepsze wykształcenie niż policjant, dlatego trzeba by pomyśleć o wyodrębnieniu z prokuratury "czapki", która zajmowałaby się oskarżaniem przed sądem.”

Zobacz wideo: Domagalski w programie #RZECZoPrawie

Czekamy na Wasze opinie i komentarze.

Zobacz także na nasze pozostałe programy: #RZECZoEkonomii oraz #RZECZoPolityce