Adam Bodnar skarży do Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o odrzuceniu skargi obywatela, któremu prezydent odmówił powołania na stanowisko sędziego.

Postanowieniu WSA rzecznik zarzuca naruszenie przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w konsekwencji konstytucji. Chce, by NSA uchylił postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. RPO wnosi też o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie.

Skarga, jak pisze rzecznik, dotyczy fundamentalnych zagadnień: dopuszczalnych konstytucyjnie granic ingerencji władzy wykonawczej w sferę funkcjonowania władz: wykonawczej i sądowniczej. Sprawa jego zdaniem dotyczy też konstytucyjnych gwarancji dostępu na jednakowych zasadach obywateli polskich do służby publicznej (w tym przypadku do stanowisk sędziowskich).