Jak czytamy w stanowisku Prezydium KRRP, ingerowanie władzy wykonawczej w sferę władzy sądowniczej pozbawia polski wymiar sprawiedliwości atrybutu niezależności, sędziów niezawisłości, a obywateli prawa do rzetelnego procesu gwarantowanego zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w aktach prawa międzynarodowego, których Polska jest stroną.

Prezydium KRRP przypomina, że istnienie niezależnego krajowego sądownictwa jest warunkiem, bez spełnienia którego nie mogłoby być ono częścią europejskiego wymiaru sprawiedliwości, którego fundamentem jest wzajemne zaufanie. - Nierespektowanie niezależności sądownictwa przez władzę wykonawczą jest naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązań Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej - podkreślono w stanowisku.

Przypomnijmy, iż w ubiegły poniedziałek sędzia Paweł Juszczyszyn został odwołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Decyzja o odwołaniu miała być podyktowana podważeniem statusu sędziego niższej instancji, od którego wyroku rozpoznawał apelację.

Sędzia wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.