Patodeweloperka według Wikipedii to „ogół działań deweloperów budowlanych, który ze względu na działania względem klientów oraz sposób projektowania obiektów pozostaje w sprzeczności ze zwyczajami uznawanymi za dobre”. Złe działania względem klientów powinny być bezwzględnie karane i rekompensowane, natomiast za większość pozostałych zarzutów deweloper jako inwestor, uczestnik procesu projektowo-inwestycyjnego, procesu budowlanego nie odpowiada nawet moralnie. Tak jak za kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości nie odpowiadają strony postępowań sądowych, mające tylko wpływ na przedmiot spraw będących w toku postępowania.