Dynamiczny rozwój usług cyfrowych oraz coraz większa dostępność internetu spowodowały, że modyfikacja przepisów cyfrowych stała się jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Unijny ustawodawca dostrzegł bowiem, że użytkownicy sieci są narażeni na coraz większe ryzyko.

W efekcie 27 października 2022 r. w unijnym dzienniku urzędowym został opublikowany tzw. akt o usługach cyfrowych, potocznie nazywany konstytucją internetu. Jego celem jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego usług pośrednich dzięki zharmonizowanym przepisom dotyczącym bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego, które ułatwia innowacje i w którym skutecznie chronione są prawa podstawowe, w tym zasada ochrony konsumentów.