Niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dwa wyroki potwierdzające zakaz nakładania obowiązku retencji danych na operatorów telekomów, a tymczasem w Polsce pojawia się propoycja, by taki obowiązek rozszerzyć na dostawców usług poczty elektronicznej.

Pomysł przedstawiło Ministerstwo Obrony Narodowej podczas uzgodnień międzyresortowych projektu Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącego zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej. Chodziło o nałożenie na dostawców poczty elektronicznej obowiązku przechowywania informacji, jednak nie o treści maila, tylko o tym, kto i kiedy się logował i z jakiego numeru IP. Dostawca ma takie informacje, bo to niezbędne do świadczenia tej usługi. Propozycja MON polegała na tym, by dane te były objęte obowiązkiem retencji (przechowywania). Choć nie powiedziano tego wprost, można się domyślać, że wszystkie służby miałyby mieć zdalny dostęp do tych danych.