Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy kobiety były partnerkami w duchu prawa. I orzekł, że para, która mieszka razem, chociaż nie utrzymuje stosunków seksualnych, też uznawana jest za związek partnerski.

Według przepisów prawnych bowiem związek partnerski zakłada nie tylko wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego i wspólne wydatki, ale również współżycie seksualne.