Matki w pracy mają pod górkę. A ojcom też nie jest łatwo

Brak ułatwień ze strony pracodawców, którzy nie zawsze idą na rękę rodzicom, a także brak życzliwości i przychylności wobec rodzicielstwa utrudniają zawodową karierę prawie połowie polskich mam. I sporej części ojców.

Publikacja: 25.05.2024 15:24

Matki w pracy mają pod górkę. A ojcom też nie jest łatwo

Foto: Adobestock

Pracujące matki, które mają wyrzuty sumienia, że przez obowiązki zawodowe nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu swoich dzieci, mogą się pocieszyć, że to problem większości rodziców. I główna przeszkoda w pogodzeniu pracy z wychowywaniem dzieci- wskazywana nie tylko przez matki (69 proc.), ale też - jeszcze częściej – przez ojców (79 proc.). Bo oni też nieco częściej niż mamy stają przed wyborem między zaangażowaniem w życie rodzinne i zawodowe- wynika z tegorocznej edycji sondażu firmy rekrutacyjnej Hays Poland, która od kilku lat bada sytuację kobiet na rynku pracy w porównaniu do sytuacji mężczyzn.

Ojciec też chce być z dziećmi

- Rosnące zaangażowanie mężczyzn w obowiązki rodzicielskie i codzienną opiekę nad dziećmi sprawia, że częściej mają do czynienia z sytuacjami, w których muszą dokonywać wyboru pomiędzy pracą i rodziną, lub silniej odczuwają, że życie zawodowe ogranicza im czas, który mogliby poświęcić dzieciom. Tym bardziej, że ich chęć angażowania się w rodzicielstwo może też spotykać się z niezrozumieniem środowiska zawodowego – zaznacza Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Rosnące zaangażowanie mężczyzn w obowiązki rodzicielskie (któremu – obok regulacji - sprzyja także zmiana pokoleniowa na rynku pracy) może być powodem większej w tym roku grupy ojców, którzy napotkali w swej karierze zawodowej przeszkody utrudniające im godzenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich. Udział takich wskazań wzrósł w tym roku do 42 proc. czyli o 5 pkt. proc. w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem.

Najedź myszką (stuknij w ekran) na wykres, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową. Jeśli w legendzie jest zestawienie kilku parametrów: 1) najeżdżając na legendę „interesująca Cię wartość” podświetli się na wykresie 2) możesz pojedynczo „wyłączać” widoczność, by zobaczyć jeden konkretny wykres.

rp.pl/Weronika Porębska

Nadal jednak znacznie częściej o takich przeszkodach mówią kobiety (64 proc.), chociaż w ostatnich latach ten odsetek powoli maleje (w 2022 r. sięgał 67 proc.). Eksperci Hays Poland przypisują tę zmianę rosnącemu znaczeniu kultury różnorodności i inkluzywności w firmach. Pracodawcy (na razie są to głównie duże, międzynarodowe firmy) zwracają coraz większą uwagę na tworzenie różnorodnych i włączających środowisk pracy. Temu służą korporacyjne programy DEI (Diversity,Equity, Inclusion), których częścią jest wsparcie kobiet, w tym pracujących matek.

Mniej równości dla kobiet

-Mówienie o równości i różnorodności niestety nie zawsze oznacza, że kobiety i mężczyźni mogą liczyć na równe traktowanie. Jest to szczególnie dotkliwe dla pracujących mam, które niejednokrotnie doświadczają uprzedzeń ze zwiększoną mocą – jako kobiety oraz osoby wychowujące dzieci – zaznacza Aleksandra Tyszkiewicz.

Widać to także w badaniu Hays Poland, według którego ponad połowa pracujących matek ma problemy z wzięciem zwolnienia na czas choroby dziecka a prawie połowa narzeka na brak ułatwień ze strony pracodawcy, które (jak n.p. elastyczne godziny pracy, praca hybrydowa) mogą pomóc łączeniu obowiązków rodzicielskich i zawodowych.

Czytaj więcej

Wzrost płac zachęca firmy do elastycznej pracy. Coraz więcej gigerów

Jak podkreśla Anna Łabno-Kucharska z fundacji Mamo Pracuj, która wspiera aktywność i aktywizację zawodową matek, elastyczność pracy jest jednym z czynników, które najbardziej pomagają kobietom w powrocie na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Według tegorocznego badania „#MotherEmpower.Wizerunek matek w oczach pracodawców”, które z inicjatywy firmy Bosch zrealizowała SW Research, pracodawcy, HR-owcy i rekruterzy, w większości neutralnie albo pozytywnie patrzą na kobiety wracające do pracy po przerwie związanej z macierzyństwem. Tylko co ósmy podchodzi do nich z rezerwą, podczas gdy co trzeci rekruter dostrzega szereg korzyści związanych z zatrudnieniem kobiet wychowujących dzieci. Wśród tych korzyści firmy najczęściej (86 proc.) wskazują budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy przychylnego rodzicielstwu a także wzmocnienie niektórych umiejętności zespołu czy poprawę różnorodności.

Babciowe zaktywizuje mamy?

Ponad trzy czwarte firm dostrzega też, że zatrudnianie kobiet wychowujących dzieci sprzyja mniejszej rotacji kadr i większemu zaangażowaniu pracowników. Te korzyści będą sprzyjać zwiększaniu otwartości pracodawców na potrzeby rodziców, w tym kobiet, które są dzisiaj jedną z nielicznych rezerw podaży na rynku pracy. Tym cenniejszą, że niekorzystne zmiany demograficzne zmniejszają z roku na rok liczbę Polaków w wieku produkcyjnym.

Według danych GUS, pod koniec zeszłego roku ponad 470 tysięcy kobiet w wieku 25-44 lat było biernych zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne, w tym wychowywanie dzieci. Przy malejącej co roku o kilkadziesiąt tysięcy grupie Polaków w wieku produkcyjnym, to cenny zasób kadrowy.

Czytaj więcej

Trudniej o zmianę pracy. W tych branżach proces rekrutacji znacznie się wydłużył

Dostrzegli to zresztą rządzący- już tylko na podpis prezydenta czeka przyjęta w maju przez Sejm i Senat ustawa wprowadzająca program „Aktywny rodzic”, która wprowadzi trzy rodzaje świadczeń wspierających rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowaniem małych dzieci, w tym tzw. babciowe zachęcające mamy do powierzenia opieki nad maluchem babci albo opiekunkom w żłobku.

Czas na większą rolę ojców

Wraz ze zmianami demograficznymi powinny też znikać zewnętrzne bariery utrudniające życie rodziców, w tym zwłaszcza matek, wśród których 45 proc. spotyka się z brakiem zrozumienia i życzliwości ze strony osób, które nie wychowują dzieci, w tym przełożonych (37 proc.).

Jak zauważa Łukasz Grzeszczyk, dyrektor wykonawczy w Hays Poland, rodzicielstwo i obowiązki opiekuńcze wciąż bardzo często rozumiane są jako domena kobiet, co przekłada się też na życie zawodowe pracujących mam.

– Nawet w sytuacjach, w których rodzice partnersko, po równo dzielą się obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci, to kariera matki jest bardziej narażona na działanie nieuświadomionych uprzedzeń lub krzywdzących założeń po stronie osób decyzyjnych. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, których celem jest zwiększanie i normalizowanie pełnego udziału ojców w życiu dzieci, już od momentu narodzin –podkreśla Grzeszczyk.

Takim działaniom sprzyja wdrożona w Polsce w zeszłym roku dyrektywa work-life balance w Polsce, która wprowadziła dłuższy urlop rodzicielski dla ojców. Według danych ZUS w 2023 r skorzystało z niego 19 tys. mężczyzn- ponad pięć razy więcej niż rok wcześniej (chociaż to tylko 7 proc. uprawnionych panów).

Z badania Hays Poland wynika jednak, że o ile w podejściu firm do kobiet, które łączą pracę z wychowaniem dzieci, widać w ostatnich latach pewną poprawę, o tyle pracujący ojcowie w tegorocznym badaniu częściej niż przed rokiem dostrzegali przeszkody w łączeniu pracy z wychowaniem dzieci (42 proc. wobec 37 proc.). Jak ocenia Aleksandra Tyszkiewicz, obok rosnącego rodzicielskiego zaangażowania mężczyzn, drugim powodem może być poczucie, że podejmowane przez pracodawców programy i inicjatywy skierowane są głównie do pracujących matek, a w towarzyszącej im komunikacji pracujący ojcowie nie są wystarczająco uwzględniani.

XXXXXXX

Masz wyrzuty sumienia, że

Wprawdzie w podejściu firm do kobiet, które łączą pracę z wychowaniem dzieci, widać w ostatnich latach pewien postęp, ale nie jest on znaczący. Nadal zdecydowana większość pracujących matek (64 proc.) napotyka przeszkody utrudniające im godzenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich - wynika z tegorocznej edycji sondażu firmy rekrutacyjnej Hays Poland, która od kilku lat bada sytuację kobiet na rynku pracy w porównaniu do sytuacji mężczyzn. Tym drugim jest nieco łatwiej, również wtedy gdy łączą obowiązki zawodowe z rodzicielskimi, co jest wyzwaniem dla 42 proc. ankietowanych panów.

Pracujące matki, które mają wyrzuty sumienia, że przez obowiązki zawodowe nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu swoich dzieci, mogą się pocieszyć, że to problem większości rodziców. I główna przeszkoda w pogodzeniu pracy z wychowywaniem dzieci- wskazywana nie tylko przez matki (69 proc.), ale też - jeszcze częściej – przez ojców (79 proc.). Bo oni też nieco częściej niż mamy stają przed wyborem między zaangażowaniem w życie rodzinne i zawodowe- wynika z tegorocznej edycji sondażu firmy rekrutacyjnej Hays Poland, która od kilku lat bada sytuację kobiet na rynku pracy w porównaniu do sytuacji mężczyzn.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rynek pracy
Handlowe niedziele? Pracownicy sklepów mówią: nie!
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Rynek pracy
Biznes czeka niecierpliwie na rządową strategię migracyjną Polski
Rynek pracy
Pensje menedżerów zależne od hakerów. Nowy pomysł korporacji
Rynek pracy
Imigranci: Kogo najbardziej obawiają się Polacy
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Rynek pracy
Nikt w UE nie pracuje tyle, co Grecy. Teraz będzie jeszcze gorzej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży