Tylko w październiku 2019 r. bezrobocie rejestrowane było niższe niż w maju tego roku – przypomniała minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg komentując ogłoszone w poniedziałek dane o rekordowo niskim majowym bezrobociu. W porównaniu z kwietniem stopa bezrobocia zmalała o 0,1 pkt proc. do 5,1 proc.

Na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy było zarejestrowanych nieco ponad 852 tys. bezrobotnych, prawie o 26 tysięcy mniej niż w kwietniu. Wzrosła też liczba zgłoszonych do urzędów pracy wakatów – do 103,2 tys., co oznacza o 2,8 tys. więcej w porównaniu z kwietniem.

Jak zwraca uwagę Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. Badań i Analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym, spadkowi bezrobocia sprzyja sezonowe ożywienie na rynku pracy (latem, gdy przybywa dorywczych zajęć, zawsze więcej osób wyrejestrowuje się z ewidencji urzędów), a długofalowo – także demografia, bo część bezrobotnych przechodzi na emeryturę.

Czytaj więcej

Pracodawcy z zagranicy częściej kuszą teraz polskich pracowników

Dobra koniunktura na rynku pracy sprzyja uchodźcom wojennym z Ukrainy – z poniedziałkowych danych MRiPS wynika, że już ponad 200 tys. obywateli Ukrainy znalazło w Polsce pracę w ramach uproszczonej procedury przyjętej w rządowej specustawie – w tym najwięcej (co piąta) na Mazowszu (45 tys.). Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują woj. dolnośląskie (21,2 tys.), wielkopolskie (19,6 tys.) i łódzkie (19 tys.).

Bardzo aktywnie działają tu władze Łodzi, które w poniedziałek oficjalnie uruchomiły utworzony przy współpracy z firmą Goodylabs portal pracy profi.lodz.pl – skierowany głównie do specjalistów z Ukrainy i Białorusi. Portal ułatwi połączenie lokalnych firm poszukujących pracowników z potencjalnymi kandydatami z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz szeroko pojętej branży IT. Jak zaznacza Adam Brzostowski, p.o. dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi, nowy portal, który ma zachęcić specjalistów do przeprowadzki do Łodzi, będzie szeroko reklamowany w całym kraju.