Rosnące zapotrzebowanie pracodawców na rekrutację online i nowoczesne technologie dla HR pozwoliły na wypracowanie bardziej niż zadawalających wyników finansowych. Korzystając z tego trendu systematycznie rozbudowywaliśmy nasze flagowe produkty oraz uzupełnialiśmy ofertę o zupełnie nowe rozwiązania – podkreślał w komentarzu do wyników za 2021 Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj.

Spółka, która 9 grudnia zeszłego roku zadebiutowała na GPW, zakończyła zeszły rok z ponad 475,1 mln zł, przychodów ze sprzedaży. To o 58,7 proc. więcej niż w roku wybuchu pandemii (która dość mocno uderzyła w główny biznes spółki), ale też o 29,3 proc. powyżej najlepszego dotychczas 2019 r.

Wzrost przychodów przełożył się na wzrost rentowności; zysk z działalności operacyjnej w 2021 roku wyniósł 227,5 mln zł (o 67,1 proc. więcej niż w 2020 r.), a skorygowana EBITDA sięgnęła 257,3 mln zł ,czyli była prawie o 74 proc. wyższa niż w 2020 r.

Grupa Pracuj zanotowała w minionym roku także skokowy wzrost zysku netto. Jak wyjaśnia, poza poprawą kluczowych wyników operacyjnych i wzrostem przychodów, pozytywny wpływ na tę pozycję miał wzrost o 86,2 mln zł wartości udziałów posiadanych przez Grupę Pracuj w spółce Beamery Inc.

W rezultacie, skonsolidowany zysk netto sięgnął w ubiegłym roku 255,7 mln zł -ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej ( 106,9 mln zł \). Bez uwzględnienia tego zdarzenia, skonsolidowany zysk netto w 2021 roku powiększył się o 73,8 proc. Spółka zaznacza, że na koniec 2021 r. nie miał żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, a wartość zobowiązań krótkoterminowych, po wyłączeniu tych wynikających z umów z klientami, spadła do 68,1 mln zł, wobec 77,6 mln zł w 2020 roku.