Tylko 9 proc. pracowników chciałoby po zakończeniu pandemii na stałe wrócić do biura - wynika z badania portalu Pracuj.pl, które w październiku 2021 r. objęło prawie 1,9 tys. pracujących Polaków. 35 proc. z nich wykonywało wtedy swoją pracę hybrydowo lub zdalnie (11 proc.), przy czym wśród mieszkańców dużych miast ten odsetek sięgał 49 proc. Miał na to zapewne wpływ profil ulokowanych tam firm - zauważają eksperci Pracuj.pl.

Jak wynika z badania, model hybrydowy, który łączy pracę zdalną z pracą w siedzibie firmy, zdecydowanie wygrywa - nie tylko pod względem obecnej, ale także przyszłej popularności.

O ile w IV kwartale ub. roku 24 proc. uczestników badania pracowało hybrydowo (najczęściej zjawiali się w biurze w poniedziałki), to w przyszłości, już po wygaśnięciu pandemii aż dwie trzecie chciałaby działać w tym modelu. Zwolennicy pracy hybrydowej dzielą się na dwie niemal równe grupy; prawie jedna trzecia chciałaby pojawiać się w firmie co najmniej raz w tygodniu, a nieco większa grupa (34 proc.) wolałaby tam pracować dwa - trzy dni w miesiącu.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu Pracuj.pl, osoby, które teraz pracują zdalnie lub hybrydowo nierzadko uzależniają od tego wybór pracodawcy. Ponad 44 proc. tej grupy mniej chętnie aplikowałoby do firmy, która oczekuje pracy wyłącznie na miejscu.

Trzy czwarte wszystkich badanych chciałoby mieć wybór modelu pracy - tym bardziej, że zdalna czy hybrydowa praca oznacza możliwość zatrudnienia się w firmach z innych regionów kraju czy nawet świata.

Ponad połowa pracowników potwierdza, że wysyp nowych ofert pracy zdalnej może być szansą dla mieszkańców mniejszych miejscowości, a trzy czwarte chętnie byłoby zainteresowanych aplikowaniem do pracodawców z innych regionów, którzy są otwarci na zdalną pracę.

Jak wynika z danych Pracuj.pl, taka otwartość rośnie; pod koniec 2021 roku już 19 proc. ogłoszeń na portalu dotyczyło pracy zdalnej. Rok wcześniej było to blisko trzykrotnie mniej.