Jak podał brytyjski urząd statystyczny (ONS), w 2016 r. liczba pracujących matek, które deklarują, że zajmują się jednocześnie dziećmi, sięgnęła w Wielkiej Brytanii 4,9 mln. To ogromny skok w porównaniu z 1996 r., kiedy na rynku pracy było ich o 1,2 mln mniej.

Przez te dwie dekady udział pracujących matek w Zjednoczonym Królestwie zwiększył się z 62 proc. do 74 proc. Szczególnie wzrósł on w grupie kobiet posiadających dzieci w wieku 3-4 lat – tutaj odsetek zatrudnionych matek wzrósł z 56 proc. do 65 proc.

W badaniu wzięto pod uwagę zarówno pracę w pełnym, jak i skróconym wymiarze godzin. To właśnie elastyczny czas pracy mógł być istotnym czynnikiem, który skłonił więcej matek do aktywności zawodowej. Wpłynęły na to również pozytywne reformy rządowe w kwestii opieki nad dzieckiem, w tym możliwość podzielenia urlopu rodzicielskiego pomiędzy obojga rodziców, czy większa liczba przedszkoli.

Z danych ONS wynika również, że w bieżącym roku w 72 proc. przypadków rodzin, w których obecna jest matka i ojciec, obydwoje rodziców pracuje. W tej grupie częściej jednak zdarza się, że mężczyzna jest zatrudniony na pełny etat, natomiast kobieta na część etatu. Patrząc z kolei na wszystkie pary z dziećmi, odsetek pracujących ojców w Wielkiej Brytanii wynosi 93 proc., a matek 75 proc. W przypadku samotnych rodziców, statystyki te wynoszą odpowiednio 72 proc. i 69 proc.