Polski rząd zatwierdził pomoc 10 mld złotych dla rolników, aby mogli konkurować z napływem ukraińskiego zboża do Polski i do innych krajów regionu — pisze Reuter. — Te subwencje znacznie wykraczają poza to, na co zezwalają reguły WTO. Mogą być wydarzeniem o mniejszym znaczeniu, ale mogą wywołać zakłócenia w handlu na świecie — powiedział Taras Kaczka na konferencji Międzynarodowej Rady Zbożowej w Londynie.

Polska jest jednym z krajów najsilniej wspierających Kijów po rosyjskiej agresji, ale kwestia zbożowa wywołała napięcie w polskim rządzie, który liczy na wsparcie rolniczych okręgów wyborczych. Polska i 4 inne kraje regionu stały się zastępczymi szlakami tranzytu ukraińskiego zboża, zapory milionów ton w tych krajach wywołały spadek cen u tamtejszych rolników i skłoniły rządy do jednostronnego wprowadzania zakazu importu produktów żywnościowych z Ukrainy.

Czytaj więcej

Zakaz importu ukraińskiego zboża dobry i bezskuteczny

Unia Europejska osiągnęła 2 maja umowę zezwalającą pięciu krajom na zakazanie krajowej sprzedaży ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, ze zgodą na ich dalszy tranzyt. Komisja Europejska twierdzi, że te zakazy zostaną zniesione do połowy września, bo spodziewa się, że do tego czasu nastąpi poprawa w wywozie zboża z Ukrainy i w jego tranzycie.

— Nie dostrzegamy żadnego ujemnego wpływu na krajowe rynki tych państw i intensywnie pracujemy z Unią nad zapewnieniem gładkiego funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych — powiedział Kaczka. Dodał, że zakłócenia w handlu wywołane przez wojnę „doprowadziły do twierdzeń, spekulacji i niesprawiedliwych praktyk handlowych, podczas gdy realnie handel jest kluczowym czynnikiem stabilizowania rynków”.