Jeszcze nie opadł kurz po raportowaniu struktury własnościowej spółek nieruchomościowych, a już głośnym echem wśród podatników odbija się brzmienie wytycznych, jakie otrzymały z MF urzędy skarbowe. W ostatnich dniach spółki nieruchomościowe otrzymują zawiadomienia o nieprawidłowościach w informacjach CIT-n1 / PIT-n1.

W rozsyłanych pismach można przeczytać, że organy podatkowe ustaliły, iż w informacji CIT-n1/PIT-n1 wskazano dane spółek nieruchomościowych, które nie posiadają polskiego identyfikatora podatkowego zgodnie z zasadami ewidencji podatników wynikających z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników. Ponadto, organy podatkowe instruują, aby złożyć korektę informacji wraz ze wskazaniem numerów identyfikacji podatkowych spółek nieruchomościowych. Natomiast w sytuacji niedopełnienia obowiązku rejestracji oraz nie wskazania NIP w formularzu CIT-n1/PIT-n1, informacja nie zostanie przyjęta.

Na wstępie warto podkreślić, że samo sformułowanie zawiadomień przez organy podatkowe może już budzić uzasadnione wątpliwości, ponieważ NIP spółki nieruchomościowej jest polem obligatoryjnym, zatem bez jego uzupełnienia nie byłoby możliwe przesłanie informacji CIT-n1/PIT-n1 do organów.

O co zatem chodzi organom? Jak ustaliliśmy problem dotyczy danych udziałowców (a nie samych spółek nieruchomościowych), które nie posiadają polskiego identyfikatora podatkowego. Z uzyskanych drogą telefoniczną informacji wynika, że zgodnie z treścią wytycznych MF urzędy są zobligowane do wprowadza NIP udziałowców spółki nieruchomościowej (również w sytuacji gdy mamy do czynienia ze spółką z siedzibą poza Polską, która NIP nie posiada).

Co ciekawe pole nr 7 „Identyfikator podatkowy NIP” w części B.1. formularzy interaktywnych CIT/NW (załącznik do CIT-n1) są polami fakultatywnymi. Oznacza to, że spółka nieruchomościowa może wskazać zagraniczny numer identyfikacyjny udziałowca aby skutecznie złożyć informacje za pomocą aplikacji e-deklaracje.

Z naszych ustaleń wynika, że nie ma jednolitej praktyki wśród organów podatkowych – część decyduje się na przesłanie zawiadomień. Inne nadal są w fazie konsultowania i analiz przesłanych wytycznych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nowy obowiązek raportowania już na starcie przysparza licznych trudności zarówno podatnikom, jak i organom.

Autorka jest doradczynią podatkową, menedżerką w dziale doradztwa podatkowego TPA Poland