Bob L. J. Chen: Tajwan zwraca się o poparcie dla swojego udziału w Interpolu

Zbliżająca się 90. sesja Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol), która odbędzie się w New Delhi w dniach 18-21 października, po raz kolejny zwróciła uwagę szefów międzynarodowych organów ścigania na godną ubolewania nieobecność Tajwanu w najwyższym organie zarządzającym tej Organizacji z powodu ingerencji politycznych - pisze amb. Bob L. J. Chen, przedstawiciel i szef Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce.

Publikacja: 17.10.2022 18:26

Flaga Interpolu

Flaga Interpolu

Foto: materiały prasowe

Tajwan zwraca się do Polski i innych podobnie myślących partnerów o poparcie dla jego znaczącego udziału w Interpolu w oparciu o zasady profesjonalizmu i wspólnego interesu w wypełnianiu mandatu Interpolu - który ma na celu „zapewniać i rozwijać jak najszerszą wzajemną pomoc wszystkich służb policji kryminalnej”.

Interpol z dumą stwierdza na swojej oficjalnej stronie internetowej, iż „pomaga wszystkim służbom policji w nawiązywaniu współpracy, aby uczynić świat bezpieczniejszym miejscem. W tym celu umożliwia im udostępnianie i dostęp do danych dotyczących przestępstw i przestępców, a także oferuje szereg działań z zakresu wsparcia technicznego i operacyjnego”. Artykuł 3 Statutu Interpolu również wyraźnie stanowi, że podejmowanie przez Organizację jakiejkolwiek działalności lub interwencji o charakterze politycznym, wojskowym, religijnym lub rasowym jest ściśle zabronione”. Należy jednak ubolewać, że Interpol, pod naciskiem politycznym, nadal wyklucza ze swoich spotkań, działań i mechanizmów Tajwan, który jest partnerem gotowym i zdolnym do zwalczania przestępczości międzynarodowej. Tym samym Sekretariat Generalny nie wywiązał się ze swojego obowiązku określenia „innych dogodnych form współpracy” na mocy art. 33 Statutu, aby włączyć Tajwan do globalnej sieci współpracy organów ścigania. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że tylko demokratycznie wybrany rząd Tajwanu może legalnie reprezentować 23,5 miliona mieszkańców wyspy w Interpolu.

Nowoczesne Kryminalne Biuro Śledcze

Tajwan składa wnioski o udział w Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu w charakterze obserwatora od 2016 roku. Jednak były one odrzucane z powodów politycznych. Oddalono nawet prośby Tajwanu o praktyczne środki bezpieczeństwa. Najbardziej rozczarowujący przypadek miał miejsce, gdy Interpol odmówił wyciągnięcia pomocnej dłoni, kiedy Tajwan zwrócił się do Interpolu o wysłanie zespołu wsparcia imprez masowych wysokiej rangi, aby pomóc w zabezpieczeniu Letniej Uniwersjady organizowanej w Tajpej w 2017 r. Na szczęście Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL), opierając się na zasadach profesjonalizmu i wspólnego dobra, była gotowa podjąć działania ofiarując niezbędną pomoc Tajwanowi w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom i udanego przebiegu imprezy sportowej światowej klasy.

Czytaj więcej

Czas odnowić więzi między ICAO a Tajwanem

Tajwan jest siłą działającą na rzecz dobra i nieodzownym członkiem międzynarodowej społeczności organów ścigania. W związku z faktem, że Tajwan jest znany z przemysłu zaawansowanych technologii, tajwańskie Kryminalne Biuro Śledcze (CIB) ma dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i fachowej wiedzy w działaniach zwalczających przestępstwa związane z cyberprzestępczością. CIB jest gotowe do współpracy ze wszystkimi członkami Interpolu w celu ograniczenia przestępczości transgranicznej, a także chętne do dzielenia się z globalnymi partnerami swoją specjalistyczną wiedzą w zakresie przeciwdziałania oszustwom telekomunikacyjnym i dezinformacji.

Przypadek „pierwszego napadu na bankomat First Commercial Bank” (First Commercial Bank ATM Heist) jest świetnym przykładem, jak Tajwan może przyczynić się do globalnych wysiłków skierowanych na zwalczanie przestępczości transgranicznej. 11 lipca 2016 r. tajwański First Commercial Bank (FCB) poinformował, że z 41 bankomatów w 22 oddziałach banku na Tajwanie skradziono ponad 83,27 mln dolarów tajwańskich (około 2,63 mln USD). Zebrane dowody wskazywały, że w tej głośnej kradzieży z bankomatów zaangażowanych było łącznie 22 podejrzanych z 9 krajów. Grupa przestępcza przedarła się do intranetu banku i zdalnie przejęła kontrolę nad jego serwerem. W dniu 17 lipca 2016 r. tajwańskie Kryminalne Biuro Śledcze zatrzymało 3 podejrzanych, pozostałym podejrzanym udało się uciec. Dzięki aktywnemu dochodzeniu i współpracy z europejskimi organami ścigania odzyskano łącznie 77,48 mln dolarów tajwańskich (około 2,44 mln USD), a siatka przestępcza, która już od jakiegoś czasu prowadziła podobne działania w wielu europejskich państwach, został skutecznie rozbita.

Tajwan jest gotowy do ścisłej współpracy z Polską

Międzynarodowe Forum Współpracy Policyjnej to kolejny przykład działań Tajwanu na rzecz wnoszenia wkładu w międzynarodową współpracę policji kryminalnej. We wrześniu 2022 r. Tajwan był gospodarzem 4. Międzynarodowego Forum Współpracy Policji w Tajpej, na którym omawiano ważne kwestie, takie jak zwalczanie transnarodowych oszustw telekomunikacyjnych w erze popandemicznej. Prawie 2500 szefów i pracowników organów ścigania z 42 krajów uczestniczyło w Forum osobiście lub wirtualnie. Liczba uczestników odzwierciedla zainteresowanie i chęć działania międzynarodowych partnerów organów ścigania do współpracy z tajwańskimi służbami. Jest również formą uznania dla chęci i zdolności Tajwanu do wnoszenia wkładu w transgraniczną współpracę organów ścigania.

Tajwan jest gotowy do ścisłej współpracy z Polską i innymi partnerami europejskimi w celu zwalczania przestępczości transgranicznej. Decyzje legislacyjne i oświadczenia składane przez przywódców politycznych w UE są zachętą dla Tajwanu do podejmowania dalszych kroków. Parlament Europejski w różnych rezolucjach w sprawie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa opowiadał się za udziałem Tajwanu w spotkaniach, mechanizmach i działaniach organizacji międzynarodowych, w tym Interpolu. Tajwan jest również wdzięczny francuskiemu Senatowi i Zgromadzeniu Narodowemu, holenderskiemu Senatowi oraz irlandzkiemu Senatowi za przyjęcie w ubiegłym roku rezolucji lub wniosków w tej sprawie.

W szczególności doceniamy podpisanie z Polską dwustronnej umowy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych w 2019 roku. W oparciu o wspólne wartości i interesy liczymy na ścisłą współpracę w zakresie egzekwowania prawa między Polską a Tajwanem a także mamy nadzieję, że rząd Polski będzie mógł wspierać starania Tajwanu o znaczący udział w Interpolu, w tym udział Tajwanu w Zgromadzeniu Ogólnym organizacji w charakterze obserwatora, udział w spotkaniach, mechanizmach, programach szkoleniowych i innych działaniach Interpolu oraz uzyskanie dostępu do globalnego systemu łączności policyjnej


Tajwan zwraca się do Polski i innych podobnie myślących partnerów o poparcie dla jego znaczącego udziału w Interpolu w oparciu o zasady profesjonalizmu i wspólnego interesu w wypełnianiu mandatu Interpolu - który ma na celu „zapewniać i rozwijać jak najszerszą wzajemną pomoc wszystkich służb policji kryminalnej”.

Interpol z dumą stwierdza na swojej oficjalnej stronie internetowej, iż „pomaga wszystkim służbom policji w nawiązywaniu współpracy, aby uczynić świat bezpieczniejszym miejscem. W tym celu umożliwia im udostępnianie i dostęp do danych dotyczących przestępstw i przestępców, a także oferuje szereg działań z zakresu wsparcia technicznego i operacyjnego”. Artykuł 3 Statutu Interpolu również wyraźnie stanowi, że podejmowanie przez Organizację jakiejkolwiek działalności lub interwencji o charakterze politycznym, wojskowym, religijnym lub rasowym jest ściśle zabronione”. Należy jednak ubolewać, że Interpol, pod naciskiem politycznym, nadal wyklucza ze swoich spotkań, działań i mechanizmów Tajwan, który jest partnerem gotowym i zdolnym do zwalczania przestępczości międzynarodowej. Tym samym Sekretariat Generalny nie wywiązał się ze swojego obowiązku określenia „innych dogodnych form współpracy” na mocy art. 33 Statutu, aby włączyć Tajwan do globalnej sieci współpracy organów ścigania. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że tylko demokratycznie wybrany rząd Tajwanu może legalnie reprezentować 23,5 miliona mieszkańców wyspy w Interpolu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Publicystyka
Jacek Nizinkiewicz: Kaczyński przyzna się do winy przyjmując Kowalskiego do PiS
Publicystyka
Wyborcza dezinformacja od kuchni. Węgierscy analitycy obnażają machinę Orbána
Publicystyka
Tomasz Krzyżak: Ofiary pedofilii czekają na ruch biskupów
Publicystyka
Estera Flieger: Donald Tusk czuje gniew. Śmierć żołnierza powinna postawić granicę polaryzacji
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży