Ambasador Szwajcarii: Nie tylko kapitał, ale i know-how

Szwajcaria jest ósmym najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce – mówi Jürg Burri, ambasador Szwajcarii w Polsce.

Publikacja: 10.07.2022 21:36

Jürg Burri, ambasador Szwajcarii w Polsce

Jürg Burri, ambasador Szwajcarii w Polsce

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Polsko-Szwajcarskim Forum Dialogu dla Zdrowia


Jak pan ambasador ocenia obecne więzi gospodarcze między Szwajcarią a Polską? Czy są jakieś szczególne, warte podkreślenia, obszary naszej współpracy?

Szwajcaria i Polska mają bardzo silne więzi gospodarcze. Wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami wynosi 5,7 mld franków, przy czym największy udział ma w niej przemysł maszynowy i farmaceutyczny.

Warto więc podkreślić współpracę z sektorem life science i farmaceutycznym. W pobliżu Łodzi Novartis prowadzi największą fabrykę koncernu w całej Europie. Wywodzące się ze Szwajcarii międzynarodowe koncerny wspierają w Polsce mniejszych dostawców w drodze na światowe rynki. Na przykład Roche Polska zachęca swoich dostawców usług IT do wdrażania uznanych międzynarodowych standardów i procesów oraz uzyskania odpowiednich certyfikatów. To otwiera im drzwi do nowych światowych rynków. Innymi słowy, szwajcarskie firmy wnoszą do Polski nie tylko miliardy kapitału inwestycyjnego, ale także cenne technologiczne i zarządcze know-how.

Dynamicznie rosnący klaster farmaceutyczny i life science w Bazylei jest prawdopodobnie jednym z najlepszych przykładów siły Szwajcarii w dziedzinie innowacji. W Bazylei ulokowany jest cały ekosystem innowacji tworzonych przez innowacyjne firmy i światowej klasy B&R.

5 lipca br. w swej rezydencji w Warszawie zorganizował pan ambasador Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia. Szwajcarscy i polscy eksperci rozmawiali o cyfryzacji w sektorze zdrowia. Dlaczego akurat ten temat?

Cyfryzacja systemów opieki zdrowotnej, przy zachowaniu niezbędnych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych, może istotnie przyczynić się do zwiększenia efektywności naszych systemów opieki zdrowotnej i poprawy wyników pacjentów. Jesteśmy dumni, że dzięki tegorocznej, dwunastej już edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia ułatwiliśmy wymianę doświadczeń w tym kluczowym temacie. Forum jest okazją do połączenia ekspertów z różnych obszarów, ponieważ gościmy ekspertów rynkowych, decydentów i przedstawicieli przemysłu zarówno ze Szwajcarii, jak i z Polski. Wszystko po to, aby dzielić się doświadczeniami i wspierać dialog.

Dlaczego ta kwestia jest tak ważna i jakie są pola potencjalnej współpracy pomiędzy naszymi krajami?

Digitalizacja jest obecnie kluczowym tematem z trzech powodów. Przede wszystkim pandemia Covid-19 przyspieszyła cyfryzację, czasem w nieco wyboisty sposób. Uwydatniła również jej potencjał w zakresie bardziej wydajnych i skutecznych systemów opieki zdrowotnej. Musimy przekuć kryzys w szansę. Drugim powodem jest dostęp do danych i ich wymiana, które stały się coraz ważniejsze dla innowatorów. Innowacyjne szwajcarskie firmy, takie jak Novartis i Roche, inwestują miliardy w digitalizację, aby przyspieszyć proces badań i rozwoju, tworzyć bardziej spersonalizowane leki i jak najlepiej monitorować skuteczność swoich terapii. Trzecim powodem jest to, że digitalizacja w sektorze zdrowia dotyczy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć Elisabeth Schneider-Schneiter, radną Rady Narodu, członkinię szwajcarskiego parlamentu, prezes Izby Handlowej w Bazylei. Szczególnie zainteresował ją potencjał Polski jako lidera w cyfryzacji opieki zdrowotnej, z 16 milionami użytkowników, którzy posiadają już Internetowe Konto Pacjenta (IKP), i ponad miliardem wystawionych e-recept. Ta wymiana doświadczeń jest więc korzystna dla obu krajów.

W Polsce działa wiele firm szwajcarskich. Jaka jest ich dokładna liczba i jakie sektory/branże reprezentują najczęściej?

Szwajcaria jest ósmym najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce, a ok. 200 szwajcarskich firm działa w Polsce w różnych sektorach gospodarki. Większość z nich to przedsiębiorstwa oparte na wiedzy. Jednak być może najważniejszym faktem jest to, że szwajcarskie firmy działające w Polsce stworzyły tu 65 tys. dobrze płatnych miejsc pracy.

Wiem, że pan ambasador kończy już swą misję w naszym kraju. Jakie są pana główne spostrzeżenia, gdy myśli pan o współpracy gospodarczej między Szwajcarią i Polską, ale także o ludziach i atmosferze, której doświadczył pan tu u nas, nad Wisłą?

Szwajcaria jest kluczowym partnerem Polski, a handel dwustronny zna tylko jedną drogę: w górę! Jestem pod wrażeniem naturalnego piękna Polski, jej wspaniałych ludzi, dynamicznej gospodarki i różnorodnej kultury. Po czterech latach pobytu w Polsce tego lata obejmę stanowisko w kolejnym kraju. Serdecznie za wszystko dziękuję, moja droga Polsko, i życzę wszystkiego najlepszego!

—rozmawiał Artur Osiecki

cv

Jürg Burri, ambasador Szwajcarii w Polsce (od lipca 2018 r.).

W latach 2014–2018 dyrektor Dyrekcji Konsularnej w Federalnym Departamencie Spraw Zagranicznych. W latach 2006–2009 minister/ zastępca szefa misji w Ambasadzie Szwajcarii w Chinach. W okresie 2002–2006 radca ds. naukowych w misji Szwajcarii przy Unii Europejskiej w Brukseli. W latach 1997–1998 attaché w misji Szwajcarii przy ONZ (Nowy Jork, USA). Absolwent Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria). Studiował też w Madrycie i Paryżu.

Przyszłość ochrony zdrowia
Szeroki wachlarz pomysłów na zmiany w ochronie zdrowia
Przyszłość ochrony zdrowia
Po Covid-19 są już nowe wyzwania
Materiał partnera
Przemysł farmaceutyczny musi lepiej współpracować z systemami opieki zdrowotnej
Przyszłość ochrony zdrowia
Jak chronić nasze serca
Przyszłość ochrony zdrowia
„KOS-Zawał” ratunkiem dla serca
Przyszłość ochrony zdrowia
Są nowe, priorytetowe dziedziny medycyny. Na liście 22 priorytetowe specjalizacje