Sędzia podkreślił, że wyrok w niniejszej sprawie nie oznacza, że każdy może skutecznie domagać się zadośćuczynienia za smog. Przesłanką do dochodzenia roszczeń z tego tytułu nie może być samo przekroczenie dopuszczalnej normy powietrza.

Czytaj więcej

SN mówi kiedy, za smog należy się zadośćuczynienie

W maju 2018 r. pozew aktywisty został oddalony przez Sąd Rejonowy w Rybniku. Palarz złożył apelację do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Do postępowania po stronie Powoda przystąpił również Rzecznik Praw Obywatelskich.