Nie będzie już można złożyć wniosku o 500+ w postaci papierowej w siedzibie gminy lub przesłać go pocztą. Trzeba będzie to zrobić online. Zmieni się też forma wypłaty świadczenia: 500+ dostaniemy wyłącznie przelewem na konto. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przyjęty przez rząd na ostatnim posiedzeniu.

Dzięki nowelizacji ma być taniej. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ciągu dziesięciu lat budżet zaoszczędzi 3,1 mld zł. Podobne rozwiązania już funkcjonują i dotyczą wniosków o 300+. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z projektowanych zmian.

Czytaj też:

"500+": bez papierowego wniosku, wypłata tylko przelewem

– Dwanaście tysięcy samorządowych pracowników obsługujących 500+ czekają najprawdopodobniej zwolnienia, gdy obsługę świadczenia wychowawczego przejmie ZUS – mówi Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Gminy będą miały jednak obowiązek wspierać ZUS. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoba pobierająca to świadczenie wzbudzi wątpliwości, czy rzeczywiście sprawuje opiekę nad dzieckiem lub być może marnotrawi świadczenie wychowawcze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł się zwrócić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Swoje krytyczne wobec projektu stanowisko przekazało na ręce Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Samorządowcy podkreślili w nim, że środki przekazywane na wykonanie zadania stanowiły istotny komponent budżetów gmin. Ich brak może się przełożyć na obniżenie możliwości zadłużania się samorządów. To spore zagrożenie, ponieważ ograniczenie lub utrata zdolności zaciągania zobowiązań może się równać uszczupleniu możliwości wykonywania planów inwestycyjnych. Przeniesienie programu tylko do ZUS, a także pełna i wyłączna elektronizacja procesu składania wniosku może również utrudnić dostęp do środków części społeczeństwa.

W projekcie przewidziano także wypłatę 500+ w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były tego świadczenia pozbawione lub pobierały je w obniżonej wysokości ze względu na przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chodzi o sytuacje – gdy jeden bądź więcej członków rodziny mieszka lub pracuje za granicą.

Etap legislacyjny: skierowano do Sejmu