W piątek Sejm znowelizował ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Posłowie zadecydowali, że ustalaniem opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień będącej gminną placówką zajmą się rady gminy. Jednocześnie w ustawie zapisano maksymalną wysokość opłaty za pobyt jako nieprzekraczającą 300 zł. Posłowie przegłosowali także poprawkę, że izba nie będzie mogła ściągać opłaty ze środków przekazanych do depozytu przez zatrzymanego. Wykreślono również zapisy mówiące, że izbie przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach nietrzeźwego, który ma zabezpieczyć należność za pobyt w placówce.

Uchwalona nowelizacja została przekazana do Senatu i do prezydenta RP.