Agata Łukaszewicz mówiła o biegłych sądowych, a Aneta Łazarska o  sytuacji w sądownictwie