Omawiając sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem, warto wspomnieć o rozwiązaniu wykraczającym poza pojęcie kontaktów, które pozwala małoletniemu na spędzanie równej lub podobnej ilości czasu z każdym z rodziców, a w pewnych okolicznościach stanowi rozstrzygnięcie korzystne zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców.

Opieka naprzemienna to jeden z możliwych modeli sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Zakłada, że małoletni spędza na zmianę z każdym z rodziców tyle samo (lub prawie tyle samo) czasu, np. mieszkając przez dwa tygodnie w miejscu zamieszkania matki, a przez kolejne dwa w miejscu zamieszkania ojca itd.

Czytaj także:

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Co zrobić, gdy jeden rodzic utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem?

Jak nie zerwać więzi z potomstwem?

Do zastosowania powyższego rozwiązania przez sąd rodzinny niezbędne jest posiadanie przez oboje rodziców prawidłowych predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych, a ponadto zapewnienie przez każdego z nich odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małoletniego w swoim miejscu zamieszkania. Oznacza to na przykład, że zarówno u matki, jak i u ojca dziecko powinno mieć swoją przestrzeń, niezbędne meble, przybory, zabawki i inne rzeczy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, tak aby wykluczyć konieczność przenoszenia większości jego rzeczy wraz ze zmianą miejsca pobytu. Z przyczyn oczywistych miejsca zamieszkania rodziców nie powinny być również zbyt odległe od siebie.

Opieka naprzemienna jest różnie postrzegana, ale w sprzyjających okolicznościach należy rozpatrywać ją jako atrakcyjną alternatywę dla ustalenia kontaktów z małoletnim. Pozwala przede wszystkim na zachowanie przez dziecko równego dostępu do każdego z rodziców i równomiernego wpływu każdego z rodziców na jego wychowanie, w przeciwieństwie do zwykłego ustalenia kontaktów, w którym jeden z rodziców zachowuje większy, a drugi mniejszy kontakt z małoletnim.