Prokurator Generalny apeluje by te skargi, które uderzają i podważają w konstytucyjny i społeczny ład Rzeczypospolitej Polskiej zostały rozstrzygnięte w pełnym składzie Trybunału.

Jednocześnie Zbigniew Ziobro podkreśla, że sprawy te wymagają jednoznacznej oceny i rozstrzygnięć, by ukrócić wszelkie próby podważania systemu konstytucyjnego, a przede wszystkim instytucji małżeństwa rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny zgodnie z art. 18 Konstytucji RP.

Czytaj też:

Wyrok WSA w sprawie małżeństwa jednopłciowego zawartego przez Polaków w Portugalii

Skargi wspominały również m.in. o definicji legalnej małżeństwa określonej w art. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jak przypomina w swoim oświadczeniu Prokuratura Krajowa, takie określenie małżeństwa było celowym działaniem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, które miało zapobiegać możliwości zawierania małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci, a nawet uniemożliwić to w przyszłości.

Już w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aby małżeństwa homoseksualne mogły być zawierane w Polsce konieczna byłaby zmiana Konstytucji, stanowisko to potwierdzał Sąd Najwyższy.