Czy alimentowani mają pełne zwolnienie z kosztów sądowych

Wnoszący sprawy o alimenty mają ten przywilej, że są zwolnieni z kosztów sądowych, ale nie zawsze.

Aktualizacja: 23.12.2014 09:08 Publikacja: 23.12.2014 08:05

Czy alimentowani mają pełne zwolnienie z kosztów sądowych

Foto: www.sxc.hu

O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do Sądu Najwyższego krakowski Sąd Okręgowy.

Wynikła ona w sprawie, w której Czesław B. domagał się orzeczenia, że nie ciąży na nim obowiązek alimentacyjny. Sąd Rejonowy powództwo oddalił, a od powoda na rzecz pozwanej kobiety zasądził koszty pomocy prawnej. Pozwana wniosła zażalenie do SO na wysokość zrefundowanej kwoty kosztów.

Przy rozpoznawaniu zażalenia wynikła kwestia, czy zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych osób występujących o alimenty, alimentowanych, rozciąga się na sprawy o uchylenie, wygaśnięcie, ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 96 ust. 1 pkt 2.) nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów.

Można prezentować dwa stanowiska: że pozwana w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego  jest zwolniona od kosztów lub  że wobec brzmienia art. 96 ustawy o kosztach sądowych osoba alimentowana nie jest z nich zwolniona,  jeśli zatem wnosi odwołanie, powinna je opłacić. Za tym drugim stanowiskiem opowiedział się krakowski Sąd Okręgowy, ale rozstrzygnięcie oczywiście należy do SN.

Dodajmy, że zwolnienie z kosztów rozciąga się na postępowanie egzekucyjne, w którym jest wiele okazji do odwołań i występują w nim także adwokaci.

– Uważam, że zwolnienie z kosztów powinno dotyczyć wszystkich spraw o alimenty i obejmować obydwie strony – uważa Jarosław Świeczkowski, były prezes Krajowej Rady Komorniczej.    —dom

sygnatura akt: III CZP 110//14

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego