W skardze do RPO kobieta wskazała, że jej 11–tygodniowy syn został objęty kwarantanną w związku z tym, że potwierdzono u niej zakażenie wirusem Sars-Cov-2 i nałożono na nią obowiązek izolacji w domu. Okres jej izolacji ma się zakończyć 20 grudnia 2020 r., a kwarantanna syna ma trwać do 27 grudnia.

Rzecznik zwrócił się do właściwego sanepidu o wyjaśnienia, a także o interwencję w sprawie.

Czytaj także: Koronawirus: izolacja matki od noworodka narusza prawa pacjenta

Skarżąca zwróciła uwagę na problematyczną sytuację w jakiej się znalazła. Nałożona kwarantanna oznacza konieczność pozostawania w odosobnieniu z niemowlęciem w niewielkim 15 m

2

mieszkaniu, łącznie przez 3 tygodnie. Podkreśliła, że nie może zostawić syna samego w domu, bo karmi piersią.

W skierowanym do sanepidu piśmie Rzecznik Praw Obywatelskich powołał się na §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. RPO przypomina, że przepis ten daje państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu możliwość skrócenia okresu kwarantanny lub nawet zwolnienia z niej w uzasadnionych przypadkach.

- Proszę o udzielenie informacji, czy rozważali Państwo możliwość zastosowania ww. przepisu w przypadku syna Pani (...), a w razie stwierdzenia braku takiej możliwości – wskazanie przyczyn – napisał RPO w pilnym wystąpieniu do sanepidu.