300 tys. rodziców osób nie płaci na swoje dzieci w Polsce. Stanowi to poważny problem społeczny, który próbuje rozwiązać Zespół ds. Alimentów.

W czasie trzeciego posiedzenia Zespołu przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaprezentowali koncepcję utworzenia centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.

Do rejestru trafiałyby informacje obejmujące dane dotyczące wyłącznie osób, na których ciąży na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd obowiązek alimentacyjny. Dane dłużnika mogłyby być umieszczone w rejestrze jedynie w przypadku bezskuteczności egzekucji

Zdaniem przedstawicieli komorników rejestr mógłby być zasilany np. danymi pochodzącymi z rejestru dłużników niewypłacalnych, informacjami ujawnionymi w biurach informacji gospodarczej, ale też informacjami od wszystkich komorników sądowych, przekazywanych do rejestru automatycznie z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT albo poprzez portal internetowy. Jednocześnie rejestr zapewniałby stały dostęp do danych o dłużnikach alimentacyjnych dla wszystkich kancelarii komorniczych oraz dla innych podmiotów uprawnionych.

Dziś jest bowiem tak, że organ właściwy wierzyciela może przekazywać do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego, jeżeli zaległości alimentacyjne wynoszą ponad 6 miesięcy. Przy tak dużej zaległości można też - na wniosek komornika działającego z urzędu - wpisać dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka uznali, iż proponowane przez komorników sądowych rozwiązanie zapewniłoby bieżącą aktualizację danych o dłużnikach poprzez zautomatyzowanie ich wysyłania i pobierania w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Przyczyniłoby się to do poprawy szybkości egzekucji, od której niejednokrotnie zależy jej skuteczność, bowiem komornicy będą mogli planować swe działania z większym wyprzedzeniem i z mniejszym opóźnieniem w stosunku do działających w złej wierze dłużników.

Dwaj rzecznicy zwrócili się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej.