RPO przypomina, że od 17 miesięcy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji analizuje złożony wniosek w sprawie przedłużenia koncesji dla telewizji TVN24. KRRiT prowadzi  korespondencję z nadawcą, zleciła analizy prawne, także nadawca przesłał swoje analizy i opinie prawne. Spytała też nadawcę o szczegóły fuzji AT&T Discovery.

Tymczasem nowy rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy od czasu uzyskania koncesji pierwotnej przez TVN 24 nie zmienił się ani stan prawny, ani stan faktyczny spółki, to wciąż spełnia ona przesłanki prawne warunkujące przedłużenie koncesji.

Oczywiście w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości Rada jest zobowiązana przeprowadzić odpowiednią analizę w ramach postępowania o wydanie koncesji. Jednakże obecna przewlekłość postępowania – szczególnie gdy Rada pojęła już próbę głosowania - budzi poważne wątpliwości co do poszanowania praw wnioskodawcy oraz prawidłowości działania rzetelnego i sprawnego działania Rady jako organu konstytucyjnego - uważa prof. Marcin Wiącek.

RPO zwraca uwagę, że z analizy praktyki działania KRRiT wynika, że w większości przypadków decyzja o rekoncesji dla stacji, która już ma licencję, jest prawie automatyczna, choć poprzedzona analizą. Ustawa o radiofonii i telewizji przyznaje prawo przedłużenia każdemu nadawcy, który złoży wniosek co najmniej rok przed upływem terminu ważności poprzedniej koncesji. - Warunek ten został przez TVN spełniony - podkreśla.