W zmienionym Regulaminie urzędowania powszechnych jednostek prokuratury poprawiono jego § 228 ust. 1. Określa on podmiotową kompetencję do przesyłania aktu oskarżenia z prokuratury do sądu. Do tej pory każdorazowo, gdy sprawa jest prowadzona lub nadzorowana bezpośrednio w PK, to prokurator krajowy posiadał wyłączną kompetencję do przesłania do sądu aktu oskarżenia. – To mało elastyczne i pragmatyczne – uznano. Teraz to się zmieni. Akty oskarżenia przesyłać będą do sądów: PK, naczelnik wydziału zamiejscowego, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych PK, prokurator regionalny, prokurator okręgowy albo prokurator rejonowy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie z 21 maja 2021 r., DzU z 28 maja, poz. 976