Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w 2021 r. o 200 zł i wynosi 2800 zł. To oznacza, że zwiększyły się też maksymalne kwoty kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które są oparte na jego wysokości.

Z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia, gdy kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2021 r. jest to 14 tys. zł (5 x 2800 zł), o 1000 zł więcej niż w poprzednim roku.

Czytaj też: Przestępstwo lub wykroczenie skarbowe i zaniechanie ukarania

Podatnik, który popełni wykroczenie, może otrzymać od skarbówki mandat w wysokości od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 280 zł do 5600 zł. Grozi mu też grzywna od 280 zł do 56 000 zł (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia), którą sąd może wymierzyć wyrokiem.

– Od kilku lat lawinowo rośnie zarówno liczba, jak i wysokość mandatów nakładanych przez urzędy skarbowe w drobnych sprawach, jak np. złożenie deklaracji po terminie. Najczęściej są to wykroczenia popełniane nieumyślnie, wynikające z przeoczenia lub niewiedzy. Wystarczyłoby np. wezwanie podatnika, by ich uniknąć. Wydaje się, że celem takiej praktyki jest zwiększenie dochodów budżetowych – mówi Jarosław Ziobrowski, adwokat i partner w Kancelarii Kurpisz Ziobrowski.

O wiele bardziej surowe konsekwencje grożą podatnikowi, który popełni przestępstwo skarbowe. Zgodnie z art. 23 kodeksu karnego skarbowego w orzeczeniu kary grzywny za przestępstwa skarbowe sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Sąd, ustalając stawkę dzienną, bierze pod uwagę: dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Sama stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia (2800 zł / 30 = 93,33 zł), ani przekraczać jej 400-krotności (400 x 93,33 zł = 37 333,33 zł).

To oznacza, że kara grzywny za przestępstwo skarbowe może wynosić od 933,33 zł (10 stawek dziennych x 93,30 zł) do nawet 26,8 mln zł (720 stawek x 37 333,33 zł).

W praktyce kary do 26,8 mln zł grożą m.in. za opłacanie faktur z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), podawanie w JPK nierzetelnych informacji, wystawianie nierzetelnych faktur albo brak raportowania schematów podatkowych (MDR) mimo takiego obowiązku.

– Nie spotkałem się z karą tej wysokości. Trendem jest jednak surowe karanie za m.in. wyłudzenia VAT czy niepłacenie akcyzy. Grzywny za takie przestępstwa przekraczają często 100 tys. zł – mówi mec. Ziobrowski.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ