Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt zmian w procedurze karnej, mający chronić małoletnich pokrzywdzonych przestępstwami przeciw wolności seksualnej i obyczajności. Ministerstwo Sprawiedliwości postuluje, by każdy z nich miał z urzędu adwokata lub radcę prawnego. Państwo ma obowiązek zapewnić im przyjazne i bezpieczne warunki przesłuchania oraz ograniczyć liczbę przesłuchań dzieci.

Czytaj także: Zeznania małoletniego: Dwa przesłuchania to dodatkowa trauma

W noweli k.p.k. pojawi się też obligatoryjne zapewnienie przekazywania informacji o opuszczeniu zakładu karnego przez pedofila. Pojawią się też specjalistyczne szkolenia dla sędziów-karnistów z przesłuchiwania osób niepełnoletnich oraz osób, o których mowa w art. 185c k.p.k.

Etap legislacyjny: wpisano do wykazu prac rządu