Ustawa Kamilka: zespół ekspertów nie ustali, kto ponosi winę za śmierć dziecka

W środę minął termin zgłoszeń kandydatów do zespołu ds. analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wprowadza ją tzw. ustawa Kamilka.

Publikacja: 01.02.2024 07:25

Ustawa Kamilka: zespół ekspertów nie ustali, kto ponosi winę za śmierć dziecka

Foto: Adobe Stock

Zadania zespołu określa art. 22d ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Wskazano w nim przede wszystkim, że gremium to będzie badało przypadek, gdy doszło do śmierci lub poważnych obrażeń dziecka, a podejrzanym o jej spowodowanie jest rodzic lub opiekun (prawny bądź faktyczny) – w celu zapobieżeniu takim sytuacjom w przyszłości. Jego analiza będzie jednak czym innym niż postępowanie karne zmierzające do ustalenia winy za ten czyn i odpowiedzialności osób, instytucji czy organów.

Efektem prac zespołu ma być sporządzenie raportu, w którym wskazane zostaną okoliczności śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego, ale też ustalenie, w jakiej sytuacji znajdował się on, zanim do zdarzenia doszło, oraz jakie działania podjęły właściwe organy i instytucje (państwowe lub samorządowe) wobec tego dziecka, jego rodzeństwa, rodziców lub opiekunów.

Czytaj więcej

Ustawa Kamilka: krzywda dzieci pod lupą ekspertów

Wskazana ma być podstawa prawna działań oraz to, jak faktycznie instytucje realizowały swoje uprawnienia i obowiązki, a także jak reagowały na zagrożenie jego życia i zdrowia. Na koniec zespół ma ustalić, czy występują uchybienia w kwestii ochrony praw dziecka utrudniające prawidłowe reagowanie na ich krzywdę, i sformułować wnioski w celu poprawy tej ochrony.

– Zadaniem zespołu nie będzie ocena tego, kto dopuścił się czynu zabronionego i przypisanie mu odpowiedzialności karnej, ale zdiagnozowanie, co się stało, jakie błędy zostały popełnione, jakie nastąpiły systemowe i środowiskowe zaniedbania, których skutkiem było skrzywdzenie dziecka – mówi Marek Karczmarzyk, rekomendowany przez Naczelną Radę Adwokacką do zespołu.

– Celem zespołu nie jest też formułowanie propozycji zmian prawnych, ale jeśli pojawią się w trakcie jego pracy takie pomysły, to na pewno będą one przedstawiane w przewidzianym w przepisach sprawozdaniu zespołu dla ministra sprawiedliwości. Eksperci mają udzielać zaleceń organom i instytucjom, a także zgłaszać uwagi o stanie funkcjonowania systemu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, co dotyczy nie tylko zmiany przepisów prawa.

Odnosi się bowiem także do praktyki i procedur we wszystkich instytucjach, które są zaangażowane w ochronę małoletnich, od policji przez sądy, prokuraturę, OPS, służbę zdrowia i placówki edukacyjne – mówi Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca komisji praw człowieka NRA.

Zadania zespołu określa art. 22d ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Wskazano w nim przede wszystkim, że gremium to będzie badało przypadek, gdy doszło do śmierci lub poważnych obrażeń dziecka, a podejrzanym o jej spowodowanie jest rodzic lub opiekun (prawny bądź faktyczny) – w celu zapobieżeniu takim sytuacjom w przyszłości. Jego analiza będzie jednak czym innym niż postępowanie karne zmierzające do ustalenia winy za ten czyn i odpowiedzialności osób, instytucji czy organów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona