Zbigniew R. był w latach 2011-2014 posłem i wiceministrem infrastruktury w rządzie PO-PSL. Prokuratura oskarżyła go o powoływanie się na wpływy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Sprawy dotyczyły korzystnej zamiany państwowej działki, nominacji na sędziego dla znajomej i załatwienia kredytu w jednej ze spółek. Prokuratura Krajowa i CBA ustalili, że były wiceminister dostał za to ponad 120 tysięcy złotych, 24 butelki whisky, 6 butelek koniaku, 12 butelek brandy i 9 butelek wódki. Tankował też paliwo na koszt Mariana D., którego sprawy miał załatwić. - Ponadto Zbigniew R. podjął się załatwienia  kredytu w wysokości 70 milionów złotych dla jednej ze spółek - dodaje prokuratura.

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie, który w I instancji skazał oskarżonego. SO nieznacznie zmienił wyrok w zakresie orzeczonej wobec Zbigniewa R. kary na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie utrzymał w mocy orzeczoną grzywnę w wysokości 300 stawek po 100 złotych oraz przepadek korzyści majątkowej w wysokości 120 tysięcy złotych i przepadku równowartości alkoholu w wysokości prawie 3500 złotych. Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania.

Wyrok jest prawomocny.