Sąd Okręgowy w Warszawie w listopadzie wydał wyrok w sprawie Mai Czarneckiej, polskiej dziennikarki agencji AFP oraz francusko-niemieckiej telewizji ARTE.

Ta we wrześniu 2021 r. wraz z dwójką dziennikarzy została zatrzymana przez policję po przypadkowym przekroczeniu strefy stanu wyjątkowego.

W trakcie zatrzymania dziennikarzom odebrano sprzęt, osadzono na ponad 24 godziny w areszcie, a kolejnego dnia przewieziono do Sądu Rejonowego w Sokółce na posiedzenie. Ten skazał ich na karę nagany.

Rzecznik praw obywatelskich, do którego sprawa trafiła, wniósł w tej sprawie skargę kasacyjną. Na jej podstawie Sąd Najwyższy uniewinnił dziennikarkę.

Następnie Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził bezprawność rozporządzenia Rady Ministrów o ustanowieniu zakazu wstępu do strefy stanu wyjątkowego. Przyznał także zadośćuczynienie pieniężne na rzecz dziennikarki od Skarbu Państwa za bezprawne zatrzymanie oraz orzekł o zadośćuczynieniu za wykonanie kary nagany.

Sprawę pro bono prowadziła Kancelaria Dentons.

Sygnatura akt: VIII Ko63/22

Czytaj więcej

SN: zakaz pobytu w strefie stanu wyjątkowego jest niekonstytucyjny