Uchwalona nowela zakłada konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowoduje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też w sytuacji recydywy.

Jeśli pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, orzekany byłby przepadek równowartości pojazdu, za tę równowartość zaś uznawano by wartość określoną w polisie ubezpieczeniowej, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową odpowiadającą wartości pojazdów podobnych. Jeśli sprawca prowadziłby pojazd niestanowiący jego własności, tylko własność jego pracodawcy, sąd orzekałby nawiązkę.

Do tej pory za spowodowanie ciężkiego wypadku w stanie nietrzeźwości grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Zgodnie z nowymi przepisami za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie to minimum 3 lata, a za spowodowanie śmierci – 5 lat więzienia.

Jeśli chodzi o inne przyjęte w kodeksie karnym przepisy, to przewidują one np., że sprawca zgwałcenia dziecka, w myśl nowych przepisów, będzie podlegać karze od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotniemu pozbawieniu wolności. Dziś to kara od 3 do 15 lat więzienia.

Kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie też grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (dziś do 15 lat więzienia). Za zgwałcenie z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie grozić od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie (dziś od 2 do 12 lat). Natomiast za zgwałcenie z następstwem śmierci ofiary grozić będzie od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie (obecnie to od 2 do 12 lat więzienia).

Kolejna zmiana dotyczy dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Będzie orzekana w dwóch przypadkach. Za czyn popełniony po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat. Poza tym, jeżeli charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Czytaj więcej

Sejm poparł resort Ziobry: bezwzględne dożywocie i konfiskata aut