Witold Z.  był  funkcjonariuszem Departamentu I MSW PRL, a następnie zajmował kierownicze stanowisko służbowe w strukturach Urzędu Ochrony Państwa. Kazimierz Z. był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, a potem także zajmował kierownicze stanowisko służbowe w Urzędzie Spraw Wewnętrznych jednego z miast województwa katowickiego.

W mieszkaniach i pomieszczeniach zajmowanych przez nich oraz ich bliskich odnaleziono i zabezpieczono między innymi ponad 100 dokumentów wytworzonych w latach 1970–1990 przez organy bezpieczeństwa PRL, oznaczonych klauzulami ,,tajne”, ,,ściśle tajne” i ,,tajne specjalnego znaczenia”. Dokumenty zostały wytworzone na potrzeby Departamentu I MSW i działań agenturalnych poza granicami Polski,  a także w związku z działaniami Służby Bezpieczeństwa podejmowanymi w okresie obowiązywania w Polsce stanu wojennego.

Wśród dokumentów są m.in. legitymacje służbowe i przepustki wydane przez Służbę Bezpieczeństwa, dokumenty dotyczące zadań realizowanych przez agentów Służby Bezpieczeństwa, życiorys opracowany dla agenta wywiadu działającego ,,pod przykryciem”, materiały zgromadzone w celu ulokowania agenta wywiadu poza granicami Polski, opracowania dotyczące działań funkcjonariuszy wywiadu oraz Służby Bezpieczeństwa podejmowanych wobec osób ze środowisk opozycyjnych oraz wobec osób duchownych

W ukrywanym nielegalnie archiwum są także materiały operacyjne Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach zawierające dane o pacyfikacji kopalni ,,Wujek” oraz informujące o nastrojach społecznych i sytuacji strajkowej w zakładach pracy woj. katowickiego oraz stanie bezpieczeństwa na terenie tego województwa po wprowadzeniu stanu wojennego.

Znaleziono też dokumentację dotyczącą wymiany osób aresztowanych pod zarzutem szpiegostwa, która została przeprowadzona między służbami wywiadowczymi państw bloku wschodniego i państw zachodnich w dniu 11 lutego 1986 roku na moście Glienicke w Berlinie,

Oskarżeni ukrywali również wykaz opatrzony tytułem ,,Funkcjonariusze i agentura byłego hitlerowskiego aparatu kontrwywiadowczego i policyjnego” z podziałem na rozdziały ,,Abwehra”, ,,Gestapo”, ,,SD”, ,,Policja”, zawierające łącznie dane 489 osób z podaniem ich miejsc zamieszkania w Polsce, miejsc pracy, wykonywanych zawodów, pełnionych stanowisk i funkcji.

Śledczy zarzucają Witoldowi Z. i Kazimierzowi Z. popełnienie czynu z art. 54 ust. 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, czyli ukrywanie dokumentów wytworzonych przez organy bezpieczeństwa PRL, które podlegały przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Czytaj więcej

Archiwiści IPN odtworzyli akta SB z makulatury